Terma & Syarat

  1. Terma dan Syarat Umum

  • Apabila anda membuat pendaftaran untuk mengguna servis ini anda dianggap telah bersetuju untuk mematuhi segala terma dan syarat yang dinyatakan dalam HPWin. Anda mesti berumur 18 tahun ke atas dan anda dianggap dan wajar membaca dengan teliti serta bersetuju mengikuti dan mematuhi kesemua”terma dan syarat. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma dan syarat, anda tidak seharusnya mendaftar dan membuka akaun dan tindakan ini akan mengakibatkan anda tidak boleh akses ke perisian dan layanan perjudian yang ditawarkan.
  • HPWin berhak untuk mengubah “Terma dan Syarat” ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis awal. Perubahan tersebut berkuatkuasa segera seperti tertera di dalam “Terma dan Syarat” apabila terpapar di laman web HPWin. Anda bertanggungjawab untuk melihat “Terma dan Syarat” secara berkala.
  • “Terma dan Syarat” ini menjelaskan perjanjian yang lengkap, muktamad, dan eksklusif antara anda dan HPWin. Anda mengesahkan bahawa, dengan menyetujui untuk menerima Terma dan Syarat ini, anda tidak bergantung pada sebarang perutusan yang diperkecualikan sama seperti perutusan ternyata jelas dalam “Terma dan Syarat” ini.

Copyright © 2024 by HP Win. All Rights Reserved. | Terms & Conditions | Terma & Syarat